THE ROLE OF PLAY IN CHILD DEVELOPMENT

Oyunun çocuk gelişiminde rolü

"Oynat" düşündüğünüzde akla ne geliyor? "Oyun Süresi" nden bahsettiğinizde çocuklarınız nasıl hissediyor? Sizce çocuğunuz neden yeni bir oyuncak için bu kadar heyecanlanıyor? Çocuk gelişimi teorisyenlerinin oyunun ne kadar önemli olduğu ve çocuklarımız için ne ifade ettiği konusundaki perspektifinden duyalım. Oyun evrensel bir fenomendir ve bir çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Kullanılan oyun ve malzemeler kültürleri arasında değişebilirken, oyun her zaman mevcut olmuştur (Koçyrikit, 2007). Oyun, okul öncesi dönemde en etkili eğitim kanalı olarak tanımlanır. Akandere tarafından 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre, oyun bir çocuğun kendilerini ifade etmesinin ve dış dünyayla iletişimi keşfetmesinin en doğal yoludur. Oynarken, çocuklar sevinç, mutluluk, öfke, kaygı, bağlılık ve bağımsızlık gibi bir dizi duygu uygular ve kendilerini tanımayı ve tepkilerini kontrol etmeyi öğrenin (M.Ö. 427-347). Plato (M. (1058-1111) oyunun bir çocuğun dinlenmesi, hafızalarını ferahlatma ve öğrenme kapasitelerini artırma için gerekli olduğuna inanmaktadır (Koçyikit, 2007). Oyun yoluyla, çocuklar yeni duygularla karşılaşır ve bu duyguları öğrendikleri yeni deneyimlere aktarır. Buna ek olarak, oyun bir kişinin özgürlük tutkusu, aktif olma, arkadaş edinme, rekabet etme ve değişim arzusu ile ilişkilidir. Bir çocuğun disiplin ve düzen kurma yeteneğinde önemli bir rol oynar. Eşsiz bir ortamda yürütüldüğünde, oyun bir çocuğun kişilik gelişimi, ahlaki değerlerin oluşumu ve yaratıcılığı teşvik etmek için bir yol haline gelir (Koçyrikit, 2007) .Froebel (1782-1852), oyunun bir çocuğun kendilerini ve duygularını en saf formda ifade edebileceği ortam olduğuna inanır. Oyunun bir çocuğun gelişiminin tüm alanlarını beslediğini ve iç dünyalarını yansıtan bir ayna olarak hizmet ettiğini ve yetişkinlerle bir iletişim aracı olduğunu ileri sürüyor (Koçyrikit, 2007) .Montessori, oyunun bir amaca sahip olması gerektiğine ve çocukların oyun arkadaşlarını seçme özgürlüğüne sahip olması gerektiğine inanıyor (Koçyrikit, 2007). Oyun ihtiyacı ve aşamaları çocuğun yaşına paralel değişir. Çocuğun bencil bir tutumdan işbirliğine, somut kavramlardan soyut kavramlara ve basit ila karmaşık yapılara geçişi oyun fenomenine yansır. Piaget, zihinsel gelişim ve oyun arasında bir ilişki önerir, Freud oyunu bir çocuğun kişiliği ve psikolojik gelişim aşamaları ile ilgili olarak inceler ve Miltred Parten, çocuk gelişiminde oyunun sosyal yönüne odaklanır (Baykoç Dönmez, 2000). Oyun alanları yaratma umuduyla, çocuklarımızın yaşam becerilerini uygulayabileceği ve sevdikleri gibi, en yeni günleri destekleyebilecek, uyku, uyku, uyku, uykular, uykular, uykular, uykular, uykular, uykular, uykular, yapabilmelerini sağlayabilirler, uykular, dedikodu yaparlar, " bakım. Çünkü mutlu ve sağlıklı toplumlar mutlu ve sağlıklı çocukluklarla başlar.
Bloga dön